تبلیغات
golchin-rooz
golchin-rooz

هتل کاظیموف

یکشنبه 22 بهمن 1396هتل کاظیموف


کودک و نوجوان > فرهنگی – اجتماعی – داستان > بدری مشهدی:
دوست داشتم مثل مامان «اِبی» صداش بزنم، اما نمی‌شد، یه جورهایی ضایع بود. موقعی که پدر و پسری داغ‌تری داشتیم، وقتی بهش می‌گفتم مهندس، خیلی حال می‌کرد.

ولی چند روزی می‌شد که همه‌چیز ریخته بود به‌هم. من که اصل جریان را نفهمیدم، این‌که خودش استعفا داده بود یا اخراجش کرده بودند. فقط یك روز دوشنبه، دم ظهری آمد و سنگر گرفت توی اتاقش. بعد هم با خشابی پر، کمین کرد. منتظر کوچک‌ترین حرکت بود برای شلیک.

تیر اول خرج من شد. صبح اول مهر، کَت‌بسته تحویلم داد به اردوگاه کاظیموف! اولش خیلی جفتک‌پرانی کردم که: «حالم از این مدرسه‌ی خراب‌شده به‌هم می‌خوره و محاله این‌جا پا بذارم.» و از این‌جور حرف‌ها. ولی وقتی فهمیدم مقاومت هیچ فایده‌ای ندارد، خفه شدم و نشستم روی صندلی کلاسم.

با این عملیات، ابی پنج میلیون صرفه‌جویی می‌کرد. مدرسه‌ی درِپیتی که هنوز تخته‌ی گچی داشت و کل سیستم هوشمندش یک کامپیو‌تر بود با مانیتور ورقلمبیده و کیس و کیبورد چرک، از کسی شهریه نمی‌خواست.

برای من هفته‌ی اولِ مدرسه‌ی جدید عین اردوگاه کارِ اجباری بود. ولی بعد از رفیق شدنم با جاسم، فهمیدم خیلی هم جای بدی نیامده‌ام. اسمش شروین بود ولی از بس که هیکلش گنده و بی‌قواره بود، صدایش می‌زدند جاسم، یعنی خوش‌اندام!

آمار کل مدرسه را داشت؛ بچه‌ها، معلم‌ها و کل سوراخ‌سنبه‌های مدرسه را. با یك فلافل سه‌هزار تومانی شارژ می‌شد و تا چند ساعت بدون اِرور کار می‌کرد.

زنگ آخر که خورد، دستش را انداخت دور گردنم و گفت:«حاجی، زیاد سخت نگیر. جای خیلی بدی هم نیومدی، یه پا هتله برا خودش، به افتخار آقا مدیر اسمش رو گذاشتیم هتل کاظیموف!»

بعد خندید و شکم گنده‌اش رفت روی ویبره.

آتش‌بسِ ابی بعد از فرستادن من به اردوگاه شروع شد. کم‌تر گیر می‌داد. بیش‌تر وقت‌ها توی سنگرش درازکش بود. دقیقاً نمی‌دانم چرا این فکر افتاده بود توی سرم. شاید می‌خواستم کار ابی را تلافی کنم، شاید هم به‌خاطر اوضاع خراب جیبم بود، یا به‌خاطر این‌که توی مدرسه‌ی جدید خودی نشان داده باشم.

هرعلتی داشت فرقی نمی‌کرد. مهم این بود که این فکر کوفتی دست از سرم برنمی‌داشت. چاره‌ای نداشتم جز این‌که به جاسم اعتماد کنم، بین بچه‌ها غریبه بودم و نمی‌شد زیاد سیس بیایم. تا آخر شب نشستم به حساب و کتاب که: «چی از جاسم بپرسم؟ چی بگم؟ چه جوری بگم…؟»

همه‌چیز را چند‌بار توی سرم زیر و رو کردم که جایی سوتی ندهم. چشم‌هایم را بسته بودم و به این فکر کردم که اگر همه‌چیز درست پیش برود… شاید هم یکی نامردی می‌کرد و همه‌چیز لو می‌رفت… باید به جاسم می‌سپردم که فقط سراغ دهن قرص‌ها و بامرام‌ها برود.

خیلی‌ها عشق جیم‌فنگ‌زدن از مدرسه بودند. بعضی از این خیلی‌ها، واقعاً بال‌بال می‌زدند. اصل کار ما هم با همین‌ها بود. هتل کاظیموف عین قیف بود، ورودی‌اش گشاد بود و راحت، خروجی‌اش تنگ و سخت.

پیری که کنج اتاقِ جلوی در می‌نشست و خیال می‌کردی همیشه چرت می‌زند، چشم‌هایش عین عقاب تیز بود. اگر با پدر و مادرت هم می‌خواستی از در بروی بیرون، باز برگه‌ی خروجی می‌خواست، فقط هم با امضای کامی دسته‌گل!

کامبیز دسته‌گلی، معاون مدرسه بود. جوری امضا می‌زد که کسی به فکر جعلش نیفتد. اما من یک ته‌استعدادی برای جعل امضا داشتم که دلم نمی‌خواست هرز برود. به‌خاطر همین رفتم سراغ جاسم تا کلنگ کار را بزنیم.

رفتیم توی اتاق کامپیو‌تر. اکبری، مسئول کامپیو‌تر، نشسته بود پشت میز. جاسم رفیق فاب اکبری بود. زیاد می‌رفت پیشش، هربار به یک بهانه. این‌بار هم به بهانه‌ی معرفی من رفت. جاسم یک نفس حرف می‌زد. من هم چشمم به در و دیوار و گوشه و کنار اتاق بود.

خوبی جاسم این بود که این‌قدر گنده بود که از هرزاویه‌ای جلوی اکبری می‌ایستاد، نصف اتاق را پوشش می‌داد. یک برگه‌ی خروجی از روی فایل کنار دیوار کش رفتم و چند دقیقه بعد زدیم بیرون.

مدرسه که تعطیل شد، از روی برگه‌ی اصلی چند تا کپی گرفتم و بعد تا نصفه‌شب نشستم به تمرین امضای کامی دسته‌گل که از پای فرم انضباطی مدرسه برداشته بودم. دستم درست بود. خودِ کامی هم نمی‌توانست فرق بین امضا‌ها را بفهمد.

روز بعد جاسم با اولین مشتری آمد. از بچه‌های دوم انسانی بود. می‌خواست جیم بزند و برود گیم‌نت. 10هزار تومان داده بود به جاسم. هفت‌هزار من برداشتم، سه‌هزار هم جاسم. جاسم می‌گفت:

– بدی این کار اینه که بیش‌تر از دو سه تا مشتری تو یه روز جا نداره، تعداد بره بالا، کامی و پیری، مچمون رو گرفتن.

رفاقت من و جاسم به جایی رسیده بود که خیلی چیز‌ها را بداند. هم از ابی، هم از اوضاع و احوال من. به‌خاطر همین بود که به من حق می‌داد خطر کنم. جاسم می‌گفت: «همه‌ی آدما فرق بد و خوب‌رو می‌دونن. حیف که یه وقتایی خوبا ته یه جاده‌ی بد و پر دست‌اندازن.»

من هم حرفش را قبول داشتم. می‌دانستم کارم درست نیست، اما باز هم دلم می‌خواست ادامه بدهم. پولش مزه می‌داد. هفته‌ی اول 13 تا مشتری داشتیم: «خدا بده برکت.» اما از ترسم کل هفته را نه دم‌پر کامی دسته‌گل رفته بودم، نه با جاسم زیاد می‌پریدم.

شنبه زنگ دوم جاسم گفت:

– امروز دشت نکردیم‌ ها! جون حاجی 13نحسه. هر چی این‌ور اون‌ور پلکیدم، بچه‌ی دهن‌قرص نجستم. بیا یه برگه بزن برا خودت و برو یه تنی از خستگی دربیار.

و بعد چهار تا 10هزاری تانخورده از توی کیف پولش درآورد و دراز کرد طرفم. پرسیدم: «ما که با هم حسابی نداشتیم، این برای چیه؟»

– بذار جیبت باشه. خواستی بچرخی لازمت می‌شه. برو خوش باش. نوبت بعدی هم من می‌رم.

برگه‌ی خروج امضا شده را توی دستم چرخاندم. قدم‌هایم کوتاه بود و آهسته. رفتم طرف در. برگه را گذاشتم جلوی پیری و گفتم:

– بابام زنگ زده به آقای دسته‌گلی، وقت دندون‌پزشکی دارم.

– خب عصر وقت می‌گرفتی.

– عصرها مطب نمی‌شینه.

– پس عصرها کجا می‌شینه؟

از لای دندانم و با صدایی یواش گفتم: «رو صندلی.»

از شانس من عین نکیر و منکر داشت سؤال و جواب می‌کرد. گفتم: «ببخشید دیرمه.»

و زدم بیرون. سر کوچه‌ی مدرسه تاکسی دربست گرفتم، به تلافی همه‌ی روزهایی که تا دم مدرسه به میله‌ی اتوبوس آویزان بودم. رفتم رستوران، پیتزا استیک زدم. کوکای یخ همه‌ی ترس‌های این چند روز را شست و برد پایین. برای برگشت هم دوباره دربست گرفتم. پول داشتن بهترین حس دنیا بود.

جلوی در خانه که رسیدم، دوتا 10هزاری تانخورده گذاشتم روی داشبورد، راننده بوق زد و گفت:

– ایول مهندس، کارِت خیلی درسته!

همین‌طور که داشتم برایش دست بلند می‌کردم، ابی از پشت زد روی شانه‌ام و گفت: «کارت خیلی درسته مهندس! اومدم مدرسه‌تون سربزنم، تشریف نداشتین.»

سرم را انداختم پایین، ساکت از کنار دستش گذشتم تا از لای در نیمه‌باز رد شوم. بازویم را گرفت و گفت: «آقای دسته‌گلی خیلی‌وقته توی مدرسه منتظر نشسته. بدجور نگران اوضاع دندونت شده. بریم زود‌تر…»

______________________

تصویرگری: الهام درویشلینک منبع

مطلب هتل کاظیموف در سایت مفیدستان.


ایده هایی برای طراحی خانه دوخوابه

شنبه 2 دی 1396


برترین ها: خانه های دو اتاق خوابه شاید خیلی بزرگ نباشند، اما به اندازه کافی فضا دارند که طرح های دکوراسیونی خود را در آنها پیاده کنیم. به همین منظور، در این مطلب تصاویری از پلان این آپارتمان ها را انتخاب کرده ایم تا با دیدن آنها برای خانه خود ایده بگیرید.

البته این مطلب برای افرادی است که هنوز خانه نساخته اند و به دنبال طرح و ایده های جالب هستند. این طرح ها را می توانید به معمار بدهید تا بر اساس آن برایتان خانه را بسازد و دکوره کند.

1. اتاق خواب ها را در کنار هم بگذارید تا فضای استراحت و خواب از دیگر بخش های پرسروصدای خانه همانند اتاق نشیمن و آشپزخانه دور باشند. هر جا اتاق خواب را انتخاب می کنید، آشپزخانه را درست در مقابل آن قرار دهید.

ایده هایی برای ساخت خانه


2. با این طرح، انتقال صدا میان اتاق ها به کمترین میزان می رسد. دیوار مشترک
میان دو اتاق خواب نیز دسترسی به کمد دیواری و انبار لباس ها راحت تر خواهد بود
.
ایده هایی برای ساخت خانه


3. لزوما هر دو اتاق خواب خانه نباید نقشه یکسان داشته باشند. همان طور
که در این پلن می بینید، اتاق اصلی بالکن نیز دارد و فضای جالبی برای مطالعه یا
استراحت های عصرگاهی ایجاد کرده است. اتاقک لباس ها و سرویس دستشویی و حمام در
فاصله میان دو اتاق ساخته شده است تا از هر دو طرف دسترسی آسان داشته باشند. مسلما
اتاقی که پشت آشپزخانه قرار گرفته چندان ایده آل به نظر نمی رسد
.

ایده هایی برای ساخت خانه


4. این پلن برای خانواده ای که فقط یک فرزند دارند مناسب است. اتاق خواب
کوچک تر، به کودک اختصاص داده شده است. سرویس بهداشتی در میان دو اتاق خواب است و
با در نظر گرفتن یک راهروی باریک، اتاق نشیمن و آشپزخانه از فضای خواب و استراحت
جدا شده اند تا صدای کمتری به آنجا برسد.

ایده هایی برای ساخت خانه


5. در این پلن، اتاق خواب ها هر کدام سرویس بهداشتی خودشان را دارند.
همین مساله موجب شده تا اتاق نشیمن فضای کوچک تری داشته باشد، اما در عوض اتاق ها
کاملا مستقل هستند
.
ایده هایی برای ساخت خانه


6. اتاق خواب ها در کنار هم و در یک طرف واحد قرار گرفته اند. حمام و
سرویس اصلی واحد در اتاق خواب اصلی قرار گرفته اند. فضای اتاق های خواب و سرویس
های بهداشتی همانند یک سوئیت از بقیه خانه تفکیک شده اند
.
ایده هایی برای ساخت خانه


7. در این واحد، یک بالکن کوچک و یک فضای باز بزرگ در ابتدای ورودی
خانه در نظر گرفته شده است. سرویس بهداشتی و حمام در کنار اتاق خواب اصلی
ساخته شده و فضای میان همه اتاق ها، به عنوان فضای غذاخوری انتخاب شده است
.
ایده هایی برای ساخت خانه


8. این آپارتمان، دو اتاق خواب معمولی و یک اتاق کوچک دارد که می توان به
عنوان اتاق مهمان از آن استفاده کرد
.
ایده هایی برای ساخت خانه


9. در آپارتمان هایی که دو طبقه هستند باید در نظر داشته باشید که اتاق
نور کافی داشته باشند. برای آنها پنجره زیاد در نظر بگیرید تا نور طبیعی وارد خانه
بشود
.
ایده هایی برای ساخت خانه10. برای آپارتمان هایی که قرار است دو نفر با هم هم‌خانه باشند، این پلن
می تواند گزینه خوبی باشد زیرا دو سرویس بهداشتی مجزا برای هر اتاق وجود دارد و
سالن و نشیمن نیز موارد لازم برای دو نفر مجزا را دارد
.

ایده هایی برای ساخت خانه


11. در این واحد، با در نظر گرفتن فضای غذاخوری در مقابل بالکن یک فضای
دلپذیر برای صرف غذا ایجاد شده است و علاوه بر نمای زیبا، می توان از بالکن هم
استفاده کرد
.
ایده هایی برای ساخت خانه


12. این آپارتمان برای خانواده ای طراحی شده است که دو فرزند دارند. بزرگ
ترین اتاق خانه برای فرزندان انتخاب شده است تا به صورت مشترک از آن استفاده کنند.
کوچک ترین اتاق نیز، به عنوان اتاق کار در نظر گرفته شده است. در فضای بیرون خانه،
فضای مجزایی برای غذاخوری لحاظ ده است تا در روزهای گرم سال بتوان از آن استفاده
کرد. آشپزخانه نیز بزرگ در نظر گرفته شده تا علاوه بر پخت غذا، همان جا هم صرف شود
.
ایده هایی برای ساخت خانه


13. این آپارتمان مدرن، طراحی شیک و هوشمندانه ای دارد. سرتاسر خانه پنجره
کار شده است تا از نور بیشترین استفاده بشود
. اتاق خواب ها در دو طرف خانه ساخته شده اند. در پشت آشپزخانه
نیز فضایی برای انبار لباس و میز آرایش قرار داده شده است تا از همه فضای
خانه به بهترین شکل استفاده شود
.
ایده هایی برای ساخت خانه


14. این نمای از بالا نیز نمونه دیگری برای استفاده بهینه از زمین است. دو
اتاق خواب در کنار یکدیگر. یکی بالکن و حمام دارد و به عنوان اتاق اصلی انتخاب شده
است
.
ایده هایی برای ساخت خانه


15. این واحد به صورت لایه به لایه همه اتاق ها رادر خود جای داده است.
اتاق خواب ها در انتها، آشپزخانه و سرویس در وسط و سالن پذیرایی و غذاخوری در
انتها و در محلی که تراس بزرگی هم در نظر گرفته شده است که در روزهای گرم می توان
به عنوان اتاق نشیمن از آن استفاده کرد
.
ایده هایی برای ساخت خانه


16. این آپارتمان دو خوابه برای خانواده هایی که دو فرزند بزرگ دارند،
مناسب است. دو سرویس بهداشتی بزرگ و فضاهایی مجزا برای نشیمن و غذاخوری. همان طور
که می بینید، در این پلن نیز تراس در اتاق نشیمن در نظر گرفته شده است تا هم نور
اتاق تامین شود و هم منظره زیبایی در پرکاربردترین اتاق خانه ایجاد شود. البته این
واحد، یک بالکن دیگر هم در اتاق خواب اصلی دارد
.
ایده هایی برای ساخت خانهلینک منبع

مطلب ایده هایی برای طراحی خانه دوخوابه در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :ایده هایی برای طراحی خانه دوخوابه
http://mofidestan.ir/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%87/


تیم حرفه‌ای بالای 60سال «بازی Counter Strike»

شنبه 2 دی 1396


وبسایت گیم شات – اشکان دولتی: بازی Counter Strike یکی از محبوب‌ترین عناوین شوتر اول شخص محسوب می‌شود و محبوبیت آن به حدی است که افراد مسن را نیز به خود علاقه‌مند کرده است.

تیم حرفه‌ای بالای 60 سال بازی Counter Strike

اوایل سال جاری بود که «مانیکا آیندفورز» (Monica Idenfors) با یک آگهی عجیب مواجه شد. این آگهی از افراد بزرگسال می‌خواست تا به یک تیم e-sports برای شرکت در مسابقات مربوط به بازی Counter Strike ملحق شوند. مانیکا از ایده بازی کردن در اوقات فراغتی که به تازگی گسب کرده بود خوشش آمد و به عضویت یک تیم پنج نفره به نام the Silver Snipers در آمد.

مانیکا با 62 سال سن جوان‌ترین عضو گروه بود و همانند دیگر اعضای گروه هیچ تجربه در بازی کردن نداشت و تنها سه هفته زمان برای تمرین داشتند و بعد از آن باید در مسابقات با کسانی که سال‌ها تجربه بازی کردن Counter Strike داشتند، رقابت می‌کردند. این تیم توسط شرکت لنوو پشتیبانی می‌شود و بازیکن حرفه‌ای سابق Counter Strike، «تامی اینجرمارسون» (Tommy Ingemarsson)، مربی‌گری این تیم را برعهده دارد.

سه هفته برای تمرین کردن به هیچ‌وجه کافی نیست چه برسد که اعضای تیم حتی تجربه بازی کردن را هم ندارند. به همین خاطر قبل از اینکه تامی به فکر یاد دادن استراتژی به بازیکنان بود، باید اساس کار و حتی چکونه نشانه گرفتن را به آن‌ها یاد می‌داد!

تیم حرفه‌ای بالای 60 سال بازی Counter Strike

اما اعضای تیم که بین 62 تا 81 سال سن داشتند تمرین خود را بسیار جدی گرفته بودند و هر روز با لیستی از سوال پیش مربی خود می‌رفتند و به هم کمک می‌کردند تا در بازی پیشرفت کنند. اینجرمارسون درباره انتخاب بازی CS:GO برای این تیم بیان کرد که با اینکه CS:GO یک بازی هاردکور محسوب می‌شود ولی در مقابل دیگر عناوین e-sports مثل Overwatch و League of Legends، یادگیری آن آسان‌تر است و بهتر می‌شود مفهموم پایه و اساس کار را درک کرد.

با وجود تلاش زیاد تیم، نتیجه رقابت‌ها بسیار بد بود و تیم the Silver Snipers هر دو مسابقه خود را واگذار کرد. با این وجود در حالت کلی اوضاع زیاد بد نبود و یکی از اعضای تیم توانست در یک مسابقه سه هدشات داشته باشد. مانیکا آیندفورز رفتار جامعه بازیکنان را بسیار خوب و دلگرم کننده دانست و لنوو ادعا دارد که علاقه افراد مسن به تجربه بازی‌ها بیشتر شده و حتی همسر مانیکا نیز به بازی کردن CS:GO علاقه‌مند شده است.

تیم the Silver Snipers کاملا برای ادامه کار خود جدی است و برنامه منظم‌تری برای سال 2018 دارند تا با تمرین کردن در مسابقات دیگر عناوین نیز شرکت کنند. مانیکا باور دارد که بازی کردن تاثیر بسیار خوبی در زندگی او داشته است و وقتی که برای هدشات کردن تلاش می‌کند، آسوده خیال و راحت است و بعد از تمرین همیشه حس خوبی دارد.لینک منبع

مطلب تیم حرفه‌ای بالای 60سال «بازی Counter Strike» در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :تیم حرفه‌ای بالای 60سال «بازی Counter Strike»
http://mofidestan.ir/%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-60%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-counter-strike/


بررسی ذن‌فون ۴ مکس ایسوس: با من همیشه شارژ باش!

سه شنبه 7 آذر 1396


بررسی ذن‌فون 4 مکس ایسوس، یک گوشی خاص که علاوه بر رفع نیازهای شما، می‌تواند در نقش یک پاوربانک هم ظاهر شود!

ایسوس چند وقتی هست که با معرفی سری ذن‌فون قصد دارد تا بازار گوشی‌های هوشمند را از آن خود کند. ذن‌فون‌ها در رده‌های متفاوتی راهی بازار می‌شوند. برخی از آن‌ها پرچم‌دار بی‌چون و چرای ایسوس هستند و برخی دیگر آمده‌اند تا میانه‌های بازار را تسخیر کنند. در این بین ایسوس اسمارت فون‌هایی متناسب با نیاز بازار را معرفی کرده است. از محصولات مناسب برای سلفی بگیرید تا گوشی‌هایی که می‌توان به‌جای پاوربانک از آن‌ها استفاده کرد.

چند روزی هست که یکی از همین اسمارت فون‌های متفاوت راهی به آزمایشگاه آی‌تی‌رسان پیدا کرده و فرصتی دست داده تا با آن از نزدیک دیدار کنیم. اگر می‌خواهید بدانید که گوشی‌های جدید ایسوس چه چیزی برای ارایه دارند با ما و بررسی ذن‌فون 4 مکس همراه باشید…


طراحی و کیفیت ساخت

ذن‌فون 4 مکس یک اسمارت فون تمام فلزی با ظاهری آشناست. در نگاه از رو‌به‌رو حاشیه‌های نسبتا زیاد اطراف نمایشگر در ذوق می‌زند. در پایین نمایشگر ایسوس توانسته کمی تا قسمتی از این فضای اضافی استفاده کند و کلیدهای سخت‌افزاری معروف اندروید را بگنجاند. حتی در زیر کلید عریض هوم شاهد سنسور اثر انگشت هم هستیم. با این‌ حال در قسمت بالای نمایشگر استفاده مناسبی از فضا نشده و بخش زیادی دست نخورده باقی مانده است. حتی در سمت چپ و راست صفحه نیز حاشیه‌ها زیاد است. با اینکه برای یک محصول میان‌رده توقع یک طراحی لوکس و جذاب را نداریم اما ایسوس می‌توانست با کاهش این قسمت‌های اضافی حداقل به خوش دست شدن گوشی جدیدش کمک می‌کرد.

وقتی یک گوشی 154 میلی‌متر طول، نزدیک به 77 میلی‌متر (76.9) عرض داشته باشد و از نمایشگر 5.5 اینچی استفاده کند، یعنی رسما با گوشی خوش دستی طرف نیستیم. این موضوع با نگاه به نسبت نمایشگر به بدنه 70 درصدی اثبات می‌شود. جدای از این مسائل و با توجه به حضور باتری حجیم، ضخامت ذن‌فون 4 مکس حدودا به 9 میلی‌متر (8.9) رسیده و وزن آن بیش از 180 گرم است. همه این‌ها را گفتیم تا بدانید که با یک گوشی چغر و بد بدن طرف هستیم که علی‌رغم کیفیت ساخت خوب،‌ آن‌طور که فکرش را می‌کنید خوش دست نیست. در واقع کار کردن با یک دست توسط ذن‌فون 4 مکس تقریبا غیرممکن بوده و برای استفاده در حالت مطمئن می‌بایست حتما از دو دست خود کمک بگیرید.

در بخش زیرین شاهد تنها اسپیکر گوشی هستیم که در سمت راست پورت میکرو USB قرار گرفته است. البته ایسوس برای زیبایی بیشتر در سمت چپ این پورت نیز حفره‌هایی شبیه به اسپیکر را در نظر گرفته تا تقارن خوبی به‌وجود آورد.

در سمت راست، کلید پاور و همچنین کلیدهای یکپارچه صدا را می‌بینیم که دسترسی به این مورد دوم با توجه به ابعاد گوشی کمی سخت‌تر است. در سمت چپ گوشی نیز ورودی سیم‌کارت و کارت حافظه را شاهد هستیم. نکته مثبت در این گوشی استفاده هم‌زمان از دو سیم کارت و کارت حافظه است و برخلاف اکثر محصولات امروزی این قسمت به‌صورت هیبریدی ساخته نشده که در نوع خود جالب است. بخش بالایی ذن‌فون 4 مکس هم میزبان جک استاندارد صداست.

با اینکه گوشی کاملا فلزی است اما بخش پشتی علاقه خاصی به جذب چربی انگشتان دارد و خیلی زود کثیف می‌شود. در این قسمت، دوربین دوگانه ذن‌فون 4 مکس را می‌بینیم که حتی با وجود ضخامت بالای گوشی، باز هم از بدنه بیرون زده است. چهار گوشه دستگاه گرد بوده و بخش پشتی در لبه‌ها دارای خمیدگی است تا گوشی راحت‌تر در دست جای بگیرد اما با وجود این موارد هم ایسوس نتوانسته نقص در طراحی به دلیل ابعاد نامناسب را جبران کند.

ظاهر یک گوشی که بیش از هر چیز به سلیقه افراد وابسته‌ است اما به‌طور کلی نمی‌توان به ایسوس ذن‌فون 4 مکس از لحاظ طراحی و ارگونومی نمره بالایی داد.


نمایشگر

ذن‌فون 4 مکس به یک نمایشگر 5.5 اینچی اچ‌دی مجهز است. این یعنی می‌توانید در هر اینچ آن حدود 267 پیکسل را ببینید. با توجه به استفاده از پنل نسبتا قدیمی S-IPS LCD در این گوشی، کیفیت نمایشگر چنگی به دل نمی‌زند. حتی از لحاظ زاویه دید هم این گوشی حرفی برای گفتن ندارد و در نگاه از زوایا رنگ سفید به سمت زرد متمایل می‌شود.

به صورت کلی رنگ‌ها شادابی لازم را ندارند و وقتی برای نخستین بار صفحه نمایش را می‌بینید، چهره‌تان دیدنی خواهد بود، از بس که این نمایشگر عجیب و غریب است! میزان نور صفحه در بهترین حالت خودش به 460 نیت می‌رسد؛ بنابراین و با توجه به رفلکس بالای صفحه نباید امید چندان زیادی به کار کردن با گوشی در محیط‌های پر نور و خارجی داشته باشید.

اگر از علاقه‌مندان به کار کردن با گوشی در تاریکی هستید، ذن‌فون 4 مکس عملکرد چندان خوبی را به جا نمی‌گذارد. حداقل میزان نور صفحه به 9 نیت می‌رسد که با توجه به محصولات امروزی نمی‌توان نمره خوبی را برای این گوشی در نظر گرفت. البته با توجه به کیفیت پایین صفحه، نور بالا چندان آزاردهنده نیست و می‌شود مثلا شب‌ها قبل از خواب شبکه‌های اجتماعی را چک کرد. با این حال ایسوس برای این مدل گزینه‌ای را در نظر گرفته تا بتوانید نور آبی صفحه را فیلتر کنید. این ویژگی حتی شامل چندین مرحله هم می‌شود و قابل شخصی سازی است (به‌جای این‌ کارها صفحه را با کیفیت می‌ساختی!).

یک نسخه نامعلوم از گوریلاگلس نیز بر روی نمایشگر کشیده شده تا مبادا آسیبی به این عزیز دل برادر بیافتد! در ادامه می‌توانید تصاویر مقایسه‌ای میان نمایشگر این مدل و ال‌جی استایلوس 3 را ببینید (سمت چپ گوشی ایسوس است):


سخت‌افزار

ایسوس برای این گوشی از چیپست اسنپدراگون 430 بهره گرفته که شامل 8 هسته پردازشی ناقابل می‌شود. این هسته‌ها از نوع Cortex-A53 با فرکانس کاری 1.4 گیگاهرتز بوده و آدرنو 404 وظیفه تامین گرافیکی آن‌ را بر عهده دارد. این مدل ظاهرا در نسخه‌های متفاوتی راهی بازار می‌شود. مدلی که در اختیار ما بود به 3 گیگابایت رم مجهز بوده اما طبق اعلام ایسوس نسخه‌های مجهز به نمونه‌های 2 و 4 گیگابایتی نیز تولید شده است.

برای سنجیدن عیار این گوشی آن را وارد آزمایشگاه خودمان کردیم.

ابتدا از AnTuTu بهره گرفتیم تا یک امتیاز کلی به سخت‌افزار این گوشی داده شود.

در مرحله بعد از GeekBench استفاده کردیم تا در دو حالت تک و چند هسته‌ای قدرت گوشی را اندازه بگیریم.

ذن‌فون 4 مکس به‌خوبی از پس اجرای برنامه‌های معمولی و شبکه‌های اجتماعی بر می‌آید اما هنگام گشت و گذار در منوها و با توجه به افکت‌های نسبتا سنگین و زیاد رابط کاربری احتمال آن‌که شاهد لگ باشید، وجود دارد. خیلی هم برای اجرای بازی‌ها روی این گوشی حساب نکنید زیرا ذن‌فون 4 مکس یک گوشی گیمینگ نیست!


دوربین

ایسوس برای این مدل از دوربین دوگانه 13 مگاپیکسلی بهره گرفته است. گشودگی دیافراگم دوربین اصلی f/2.0 بوده و می‌تواند تا یک زاویه 80 درجه را پوشش دهد. این دوربین به همراه فوکوس فازی سریع، فلاش LED و قابلیت‌های متعدد ایسوس، می‌تواند نمونه خوبی برای عکاسی در یک گوشی میان‌رده باشد. دوربین دوم همچون پرچم‌داران ال‌جی به‌صورت واید بوده و می‌تواند با زاویه 120 درجه عکاسی کند. البته در این حالت تصاویر با افت زیادی مواجه خواهند شد.

رابط کاربری دوربین ساده ولی شلوغ و پر از امکانات طراحی شده است. شما می‌توانید به تصاویر فیلترهای متعددی را اضافه کنید، به صورت پانوراما عکس بیندازید، از حالت Beauty برای زیبا کردن چهره افراد استفاده کنید و یا با قابلیت Super Resolution چند عکس را ترکیب کرده و یک عکس 52 مگاپیکسلی با جزئیات بالا را ثبت کنید.

حالت پرو نیز برای دوربین ذن‌فون 4 مکس در نظر گرفته شده تا بتوانید پارامترهای مهم در عکاسی نظیر میزان ISO، سفیدی، فوکوس و… را تغییر دهید.

به طور کلی ذن‌فون 4 مکس در حد خودش تصاویر قابل قبولی را ثبت می‌کند اما نباید انتظار خیلی بالایی از آن داشته باشید. جزئیات خیلی عالی نیستند و در صورتی که نور کافی نباشد چیزی جز نویز نخواهید دید. در ادامه می‌توانید نمونه تصاویر گرفته شده با دوربین این گوشی را ببینید:

ذن‌فون 4 مکس به واسطه چیپست نه‌چندان قدرتمندش نمی‌تواند به‌صورت 4K‌ فیلم‌برداری کند و تنها به میزان فول‌ اچ‌دی و با نرخ 30 فریم قناعت کرده است. این گوشی به لرزش‌گیر اپتیکال تصویر مجهز نیست و لرزش‌های دست را به‌صورت دیجیتالی کنترل می‌کند که عملکرد چندان موفقی هم در این زمینه ندارد. بنابراین نباید خیلی روی فیلم‌برداری با این گوشی حساب کنید.

این کمپانی تایوانی از یک دوربین 8 مگاپیکسلی در جلوی ذن‌فون 4 مکس استفاده کرده تا در گرفتن تصاویر سلفی شما را یاری دهد. این گوشی در بخش جلویی نیز به یک فلاش LED مجهز است تا حتی در محیط‌های کم‌نور هم بتوانید سلفی بگیرید. با قابلیت Beauty می‌توان تا حد زیادی چهره‌تان را تغییر دهید. علاوه بر رفع چین و چروک‌های صورت می‌توان تغییرات دیگری را نیز اعمال کرد؛ مثلا اندازه چشم‌ها را عوض کرد!

به طور کلی عکس‌های سلفی گرفته شده با این مدل برای اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی تا حدی مناسب هستند اما نباید انتظار خیلی زیادی از آن داشته باشید. بیش از کیفیت، این قابلیت‌های ویژه ایسوس برای عکاسی هستند که آن را خواستنی می‌کنند.


رابط کاربری

ایسوس محصول جدید خودش را با اندروید 7.0 و رابط کاربری اختصاصی ZenUI 4.0 راهی بازار کرد. از لحاظ ظاهری این رابط تفاوت‌هایی با اندروید خام دارد. منوی نوتیفیکیشن همچون اکثر گوشی‌های امروزی دو مرحله‌ای بوده و بر خلاف برخی مدل‌ها در بالای خود تنظیمات مربوط به میزان نور نمایشگر را جای داده است. منو اصلی شامل اپ‌دراور نیز می‌شود و می‌توانید تا تعداد زیادی برنامه و بازی را در آن جای دهید.

آیکون‌ها شکل و ظاهر نسبتا ساده‌ای دارند و برخلاف رابط‌هایی همچون MiUI شیائومی، رنگ و لعاب زیادی در طراحی آن‌ها به خرج داده نشده است. در کل برای رابط کاربری، ایسوس تلاش کرده تا به دور از پیچیدگی‌های معمول، یک اینترفیس ساده و گویا را طراحی کند که تا حدی نسبت به اندروید خام متفاوت است. با این حال حتی اگر ظاهر رابط کاربری را دوست نداشتید، می‌توانید تم‌های متفاوت ایسوس را تست کنید. البته این کمپانی برخی برنامه‌ها را به صورت پیش‌فرض برای گوشی جدیدش در نظر گرفته که هرکدام ویژگی خاصی را شامل می‌شوند.

نکته جالب اینکه با بستن اپلیکیشن‌های باز در بخش مالتی‌ تسکینگ، میزان رم آزاد شده نیز به نمایش در می‌آید که می‌تواند برای علاقه‌مندان کاربردی باشد. با Optimize کردن هم می‌توانید علاوه بر رهاسازی حافظه از برنامه‌های غیرکاربردی، عملکرد کلی گوشی را تغییر دهید. در این بین بد نیست که به قابلیت Page Marker اشاره کنیم که بیشترین کاربرد آن در صفحات وب و برای ثبت محتواست. قابلیتی نیز در گالری دیده می‌شود که به کمک آن می‌توان از روی چهره افراد تصاویر موجود در گوشی از آن شخص را پیدا کرد.

این نکته را نیز در نظر بگیرید که رابط کاربری ایسوس با توجه به افکت‌های نسبتا زیاد و شلوغ آن یک رابط سنگین اندرویدی به‌ حساب می‌آید.


اسپیکر

ذن‌فون 4 مکس به یک اسپیکر خشک و خالی در بخش زیرین گوشی مجهز است. کیفیت صدای آن در نوع خودش بد نیست اما بیس لازم را ندارد و با افزایش ولوم، صدا خیلی زیر به گوش می‌رسد. با این حال نباید انتظار بالایی از یک گوشی میان‌رده داشت.

ایسوس یک هدفون خوب و با کیفیت نیز همراه ذن‌فون 4 مکس عرضه می‌کند تا اگر علاقه‌ای به گوش دادن به موسیقی توسط اسپیکر ندارید، از آن استفاده کنید. جنس هدفون خوب بوده، از نوع داخل گوش است و صدای نسبتا خوبی نیز روانه گوش مبارک می‌کند!

ایسوس همچنین از پروفایل‌های صوتی متفاوتی برای این مدل استفاده کرده که می‌توانید توسط آن‌ها کیفیت صدا را تا حد زیادی شخصی سازی کنید.


سایر قابلیت‌ها

ذن‌فون 4 به سنسور تشخیص اثر انگشت مجهز شده که بر روی کلید هوم زیر نمایشگر قرار داشته و از دقت و سرعت بسیار خوبی برخوردار است. اگر عملکرد نه‌چندان خوب سنسور با دستان خیس را فاکتور بگیریم (که در اکثر مدل‌ها هم هست) تقریبا در تمامی حالات سنسور به‌راحتی کار می‌کند. سرعت عمل سنسور نیز بسیار بالاست و خیلی زود اثر انگشت را شناسایی می‌کند اما با توجه به افکت‌های سنگین در رابط کاربری و سخت‌افزار ضعیف، باز شدن نمایشگر چند ثانیه‌ای به طول می‌انجامد!

این گوشی به نسخه چهار بلوتوث مجهز شده و از رادیو FM هم پشتیبانی می‌کند. اما شاید ویژگی اصلی آن استفاده از دو سیم کارت 4G و کارت حافظه به صورت هم‌زمان باشد. جایی که بر خلاف اسمارت فون‌های امروزی می‌توان دو سیم کارت بر روی گوشی قرار داد و حافظه داخلی 32 گیگابایتی آن‌ را تا 256 گیگابایت دیگر از طریق کارت حافظه افزایش داد.


باتری

ایسوس طراحی و ظاهر کلی گوشی را فدا کرد تا بتواند یک باتری غول‌پیکر 5000 میلی‌آمپری را در ذن‌فون 4 مکس جای دهد. این گوشی با توجه به قابلیت‌های نرم‌افزاری که ایسوس برای آن در نظر گرفته، می‌تواند با یک استفاده معمولی تا دو روز شارژدهی داشته باشد؛ البته برای شارژ کردن آن به بیش از 3 ساعت زمان نیاز دارید.

یکی از قابلیت‌های ویژه ذن‌فون 4 مکس استفاده از آن به‌عنوان پاوربانک است. یعنی شما می‌توانید توسط یک کابل OTG که همراه گوشی عرضه می‌شود، ذن‌فون 4 مکس عزیز را به یک گوشی دیگر وصل کرده و آن را شارژ کنید. در این بین بد نیست اشاره‌ای هم به قابلیت 2x Lifespan داشته باشیم. ویژگی خاصی که با فعال کردن آن گرچه کمی شارژدهی دستگاه کمتر می‌شود اما عمر باتری افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.

ایسوس توسط بخش Power Master هم قابلیت‌های خاصی برای باتری گوشی خودش در نظر گرفته و تا حدی می‌توان روی باتری نظارت داشت و عملکردش را شخصی سازی کرد.


کلام آخر در بررسی ذن‌فون 4 مکس ایسوس

به‌طور کلی این گوشی یکی از بهترین گزینه‌ها برای گوشی دوم شما خواهد بود. شارژدهی بالا،‌ پشتیبانی از دو سیم‌کارت و کارت حافظه، امکان استفاده به‌عنوان پاوربانک و قابلیت‌های جالب عکاسی می‌تواند پکیج کاملی برای استفاده در گوشی دوم شما باشد. اما اگر قصد دارید که این مدل را به عنوان گوشی اصلی خودتان خریداری کنید، می‌بایست با سخت‌افزار معمولی، نمایشگر نه‌چندان مطلوب و مشکلاتش در طراحی دست و پنجه نرم کنید! در حال حاضر اطلاع دقیقی از قیمت ذن‌فون 4 مکس در ایران در دسترس نیست.

[ad_2]

لینک منبع

مطلب بررسی ذن‌فون ۴ مکس ایسوس: با من همیشه شارژ باش! در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :بررسی ذن‌فون ۴ مکس ایسوس: با من همیشه شارژ باش!
http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b0%d9%86%e2%80%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%db%b4-%d9%85%da%a9%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b4%d8%a7/


عجیب و غریب‌های دریا

پنجشنبه 4 آبان 1396عجیب و غریب‌های دریا


کودک و نوجوان > آثار نوجوانان – دریاها و اقیانوس‌ها برای آدم‌ها جذابند و نمی‌شود اهمیتشان را نادیده گرفت، به‌خصوص اهمیت آبزیانی که به‌عنوان غذا از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

اما علاوه بر جانورانی که منبع تغذیه‌ی انسان‌ها هستند، جانوران عجیب و غریب زیادی در دریا زندگی می‌کنند. پنجم مهرماه روز ملی آبزیان است و فرصتی برای این‌كه نگاهی به زندگی بعضی آبزیان کوچک و بزرگ دریاها و اقیانوس‌ها بیندازیم.

بعضی ازجانداران دریایی اندازه‌ی بزرگی دارند؛ مثل گرازماهی كه دوباله‌ی بزرگ هم دارد که به او امکان می‌دهد از ته دریا به هوا بپرد. پرنده‌ماهی هم که طول آن حدود 23 سانتی‌متر است دو باله دارد که با آن‌ها می‌تواند از آب بپرد و تا مسافت 46 متر در هوا پرواز کند.

كوسه نیز‌ درون جمجمه‌ی بزرگ خود دو گوش داخلی دارد که به او امکان می‌دهد صدا را از فاصله‌ی 250 متری بشنود. یکی از انواع کوسه‌ها، کوسه‌ی نهنگی است که بیش‌تر از 300 دندان ریز دارد.

راستی تا به حال درباره‌ی کرم کشتی که نام علمی‌اش تِرِدو است شنیده‌ای؟ اگر تعداد زیادی از این جانوران خراب‌کار به قایقی بچسبند، می‌توانند در مدت سه‌ماه آن را غرق کنند.

مرضیه اعتباری از بوشهر

عكس: كیمیا مذهب‌یوسفی از رباط‌كریم


منابع:

* عجیب‌ترین ماهی‌های دریاها و اقیانوس‌ها، جلد 5 و 6، نوشته‌ی ابراهیم حلمی الغوری، ترجمه‌ی دکتر لیلا قاسمی، نشر نورالثقلین

* اقیانوس و وحشت،‌ نوشته‌ی کلر الیور، ترجمه‌ی هایده فیاض واثقی، نشر گام

* عجایب جانوران اقیانوس، نوشته‌ی بوریس آرنوف ، هلن مادر ، اسمیت میتدلین، ترجمه‌ی محمد سلامت، نشر فرجاملینک منبع

مطلب عجیب و غریب‌های دریا در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :عجیب و غریب‌های دریا
http://mofidestan.ir/%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-2/


۳ دانشمند اروپایی برنده نوبل شیمی شدند

چهارشنبه 12 مهر 1396


خبرگزاری مهر – شیوا سعیدی قوی اندام: برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷ امروز توسط آکادمی نوبل معرفی شدند.

به دلیل تحقیق روی ساختار بیومولکول؛۳ دانشمند اروپایی برنده نوبل شیمی شدند

ژاک دو بوشه استاد لوزان از سوئیس، یواخیم فرانک استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا و با ملیت آلمانی و ریچارد هندرسون از آزمایشگاهMRC در کمبریج انگلیس با ملیت اسکاتلندی به طور مشترک برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷ شدند.

این سه دانشمند به دلیل تلاش‌های خود در توسعه بررسی شیوه میکروسکوپی کرایو الکترون با کیفیت بالا جهت تعیین ساختار مولکول های زیستی موفق به دریافت نوبل شدند.

بررسی میکروسکوپی کرایو- الکترون در حقیقت روشی است که به دانشمندان اجازه می دهد تا مولکول های زیستی را فریز کرده وفرایندهای مختلف فعل و انفعالات آنها را به طور دقیق بررسی کنند.

با کمک این روش می توان ویروس و باکتری ها ( مانند ویروس زیکا) را در میکروسکوپ و در وضعیت اولیه شان بررسی کرد.

چنین روشی درک ابتدایی انسان از مفهوم شیمی حیات را ارتقا می دهد و به ساخت داروهای جدید کمک می کند.لینک منبع

مطلب ۳ دانشمند اروپایی برنده نوبل شیمی شدند در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :۳ دانشمند اروپایی برنده نوبل شیمی شدند
http://mofidestan.ir/%db%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%84-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/


تا دیروز جاروبرقی حالا ماشین؛ دایسون خودروی برقی می سازد

پنجشنبه 6 مهر 1396


تا دیروز جاروبرقی حالا ماشین؛ دایسون خودروی برقی می سازد

خبرگزاری آریا – به تازگی جیمز دایسون کارآفرین، سرمایه گذار و مخترع انگلیسی که به دلیل ساخت جاروبرقی های انقلابی شرکت خود شناخته می شود، اعلام کرده که قصد سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری برای ساخت خودروی الکتریکی تا سال 2020 را دارد.
با این سرمایه گذاری عظیم، او نیز به جمع مدیران با انگیزه از جمله «ایلان ماسک» مدیر شرکت تسلا می پیوندد که قصد دارند با عرضه خودروهای پاک به رفع مشکل تغییرات اقلیمی زمین کمک نمایند.
در ایمیلی که آقای دایسون به کارمندان خود ارسال نموده در خصوص قصد خود برای طراحی یک خودروی انقلابی الکتریکی در اواخر دهه 80 میلادی صحبت کرده و دلسردی خود در پیشبرد این پروژه را تشریح کرده است.
او در این باره گفته:
«در سال 1988 نتیجه گزارش آزمایشی توسط انستیتو امنیت شغلی و سلامت آمریکا را مشاهده کردم که در آن شرح داده شده بود چگونه موش های آزمایشگاهی که از خروجی یک اگزوز خودروی دیزلی تنفس می کردند، به سرعت از بین رفتند. پس از آن یک تیم در کارخانه دایسون فیلتری را برای این خودروها طراحی کرد که قابلیت فیلتر کردن ذرات مضر بسیار ریز را داشت».

او در ادامه توضیح می دهد که در سال 1993 نمونه های اولیه فیلتر آماده شده بود ولی هیچ کس (در خارج از شرکت دایسون) به این فناوری علاقه ای نشان نمی داد و همه دم از پاک بودن موتورهای دیزلی می زدند (در سوی مقابل، رسوایی تقلب های زیست محیطی فولکس واگن را به یاد بیاورید).
او همچنین سالها پیش به شرکت های خودروساز پیشنهاد توسعه فناوری های جدید ساخت باتری را داد ولی باز هم آنها اهمیتی به ایده های او ندادند. دایسون در تمام این مدت اشتیاق خود به تلاش برای بهبود شرایط آب و هوایی زمین را حفظ کرد و حالا این کارآفرین فرصت پیدا کرده که بسیاری از ایده ها و فناوری های مد نظرش را در یک خودرو تماماً الکتریکی ارائه کند.

لازم است اشاره کنیم که صنعت خودروسازی، یک کسب و کار چند میلیارد دلاری در جهان است ولی 99 درصد بازار خودروی دنیا بر مبنای سوخت های فسیلی استوار بوده که از مقصرین اصلی تغییرات آب و هوایی کره خاکی ما به شمار می روند.
از سوی دیگر مشتریان در بین خودروهای الکتریکی به دنبال نمونه های هیجان انگیز هستند. در این راستا شرکت ایلان ماسک، یعنی تسلا با ارائه خودروهای الکتریکی عالی خود به این هدف دست یافته؛ گواه این ادعا بازاری 60 میلیارد دلاری و بیش از 500 هزار پیش سفارش خودروی مدل 3 این شرکت است.
با توجه به این سرمایه گذاری عظیم، اگر دایسون بتواند خودرویی مشابه (یا حتی بهتر) ارائه دهد، به مرور دولت ها نیز در راستای قانون گذاری و حمایت از خودروسازانی مشابه دایسون و تسلا تلاش خواهند کرد.لینک منبع

مطلب تا دیروز جاروبرقی حالا ماشین؛ دایسون خودروی برقی می سازد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :تا دیروز جاروبرقی حالا ماشین؛ دایسون خودروی برقی می سازد
http://mofidestan.ir/%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%82%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d9%86%d8%9b-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%ae/


گالری تصاویر نرده راه پله فلزی کد H5601 تا H5610

دوشنبه 20 شهریور 1396

نرده راه پله فلزی کد H5601

.

نرده راه پله فلزی کد H5602

.

نرده راه پله فلزی کد H5603

.نرده راه پله فلزی کد H5604

.

نرده راه پله فلزی کد H5605

.

نرده راه پله فلزی کد H5606

.

نرده راه پله فلزی کد H5607

نرده راه پله فلزی کد H5608

.

نرده راه پله فلزی کد H5609

.

نرده راه پله فلزی کد H5610

.


لینک منبع و پست :گالری تصاویر نرده راه پله فلزی کد H5601 تا H5610
http://sfkv.ir/post/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AF-H5601-%D8%AA%D8%A7-H5610


آشنایی با انواع صفات شخصیتی اصلی

جمعه 13 مرداد 1396

آشنایی با انواع صفات شخصیتی اصلی

شخصیت شناسی

بیشتر روانشناسان امروزی بر این باورند که ۵ بعد شخصیتی وجود دارد که اغلب به آن ۵ صفت شخصیتی مهم می‌گویند. صفات شخصیتی ویژگی‌های دایمی می‌باشند که شخص در بیشتر مواقع آن‌ها را از خود نشان می‌دهد. معمولاً صفات شخصیتی از رفتار استنباط می‌گردد. ۵ مورد از صفات شخصیتی مهم که توسط این نظریه توضیح داده می‌شود در برگیرنده برونگرایی،گشودگی به تجربه(یا همان روشنفکری)،توافق پذیری،وظیفه مداری و روان نژند(روان رنجوری) است. نظریه صفات تلاش می‌کند تعداد دقیق صفات شخصیتی موجود را پیدا کند و در طبقه بندی‌های مختلف جای دهد. نظریه‌های اولیه موارد متعددی از صفات محتمل را پیشنهاد کرده اند که برخی از آن‌ها در برگیرنده لیست ۴۰۰۰ موردی گوردون آلپورت، ۱۶ فاکتور شخصیتی ریموند کتل و نظریه سه فاکتوری هانس آیزنک است. با این وجود برخی از محققان بر این باورند که نظریه کتل بسیار پیچیده و نظریه آیزنک بسیار محدود است. به همین خاطر نظریه ۵ فاکتوری توسعه داده شد تا صفات شخصیتی مهم در آن توضیح داده شود.

آشنایی با انواع صفات شخصیتی اصلی

۵ بعد مهم شخصیت چیست؟

امروزه بیشتر محققان بر این باورند که ۵ صفت شخصیتی اصلی وجود دارد. شواهد این نظریه در طول ۵۰ سال گذشته رشد و توسعه یافته است. اولین تلاش‌ها برای یافتن این صفات به سال ۱۹۴۹ بر می‌گردد. ۵ صفت شخصیتی مهم طبقه بندی‌های بزرگ و گسترده ای هستند که صفات هر کدام از انسان‌ها را توضیح می‌دهند. با اینکه تحقیقات زیادی برای پشتیبانی از این مدل ۵ فاکتوری وجود دارد اما محققان هنوز در مورد برچسب گذاری دقیق هر کدام از ابعاد توافق ندارند. با این وجود این ۵ طبقه بندی به صورت زیر توضیح داده می‌شوند:

۱.برونگرایی:

برونگرایی تحریک پذیری، اجتماعی بودن، پرحرفی، ابراز وجود و طیف وسیعی از بیان عاطفی است. افرادی که برونگرا هستند دوست دارند انرژی مورد نیاز خود را از موقعیت‌های اجتماعی به دست آورند. افرادی که کمتر برونگرا هستند (یا در طبقه بندی درونگرا قرار می گیرند) تلاش می‌کنند با احتیاط بیشتر رفتار کنند.

۲.توافق پذیری:

این بعد شخصیتی در برگیرنده صفاتی همچون اعتماد، نوع دوستی، مهربانی، محبت و سایر رفتارهای موافق اجتماعی است. افرادی که توافق پذیری بالایی دارند تلاش می‌کنند در بیشتر کارها مشارکت داشته باشند. این در حالیست که افرادی با توافق پذیری کمتر ، رقابتی تر هستند.

۳.وظیفه مداری:

ویژگی‌های اصلی این بعد در برگیرنده سطح بالایی از اندیشه، کنترل و رفتارهای مرتبط با هدف است. افرادی که وظیفه مدار هستند سازمان یافته تر عمل می‌کنند و بیشتر از سایرین به جزییات دقت می‌کنند.

۴.روان رنجوری یا روان نژند:

روان نژند یا روان رنجوری یک صفت شخصیتی است که بر اساس غم و اندوه، دمدمی مزاج بودن و بی ثباتی عاطفی مشخص می‌شود. افرادی که چنین ویژگی شخصیتی دارند معمولا نوسانات خلقی،اضطراب، دمدمی مزاج بودن، تحریک پذیری و غم و اندوه را تجربه می‌کنند. افرادی که روان رنجوری کمتری دارند ثبات عاطفی و احساسی بیشتری دارند.

۵.گشودگی:

این صفت شخصیتی ویژگی‌هایی همچون تخیل و بینش را دارد. افرادی که این صفت را دارند اغلب طیف وسیعی از تمایلات و علایق را خواهند داشت. این افراد کنجکاو ، خلاق و ماجراجو هستند. در مقابل افرادی که گشودگی کمتری دارند اغلب سنتی تر فکر می‌کنند و ممکن است با افکار انتزاعی مبارزه نمایند.

باید به این نکته توجه داشته باشید که هر کدام از این ۵ فاکتوری که بیان کردیم محدوده ای بین دو حد را نشان می‌دهند. به عنوان مثال برونگرایی نشان دهنده طیفی بین برونگرایی افراطی و درونگرایی افراطی است. در دنیای واقعی بیشتر افراد جایی بین دو انتهای قطب هر بعد قرار می‌گیرند.

تحقیقات انجام شده در مورد ۵ صفت شخصیتی مهم:

McCrae و همکارانش دریافته اند که ۵ صفت شخصیتی مهم جهانی هستند. مطالعه ای در این زمینه انجام شده است که افراد را در ۵۰ فرهنگ مختلف مورد بررسی قرار داده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، بیشتر روانشناسان امروزی بر این باورند که ۵ بعد شخصیتی مهم نه تنها جهانی هستند بلکه ریشه و اساس بیولوژیکی دارند. روانشناسی به نام دیوید باس توضیحات بهتر و بیشتری را در مورد صفات شخصیتی بیان کرده است. این روانشناس بیان می‌کند که صفات شخصیتی نشان دهنده کیفیت‌های مهمی هستند که حضور افراد در اجتماع را شکل می‌دهند.

نتیجه گیری:

همیشه به خاطر داشته باشید که رفتار هر انسانی در برگیرنده تعاملی است که بین شخصیت او و متغیرهای موقعیتی رخ می‌دهند. موقعیتی که فرد در آن قرار دارد نقش بسیار مهمی در رشد انسان بازی می‌کند. با اینحال در بیشتر موارد افراد پاسخ‌هایی را به شرایط موجود می‌دهند که با صفات و شخصیت آن‌ها هماهنگ و سازگار است. این ابعاد طیف وسیعی از شخصیت انسان‌ها را پوشش می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که چنین گروه بندی‌هایی از مشخصه‌های انسانی در بیشتر افراد دیده می‌شود. به عنوان مثال افرادی که اجتماعی هستند بیشتر حرف می‌زنند. بنابراین، شخصیت یک موضوع پیچیده و متغیر است./ مجله سلامت

 

The post آشنایی با انواع صفات شخصیتی اصلی appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :آشنایی با انواع صفات شخصیتی اصلی
http://www.jazzaab.net/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c.html


مدل کفش و صندل های عروس جدید و شیک

شنبه 7 مرداد 1396

مدل کفش و صندل های عروس جدید و شیک

 

 

 مدل کفش و صندل های عروس جدید و شیک

کفش عروس زیبا

کفش عروس,مدل کفش عروس

مدل کفش و صندل عروس

عکس کفش عروس, کفش عروس پاشنه کوتاه

عکس کفش عروسی قشنگ

کفش عروس شیک, انواع مدل کفش عروس

جدیدترین مدل کفش عروس

کفش و صندل عروس, مدل صندل عروس

صندل های شیک عروس

مدل کفش عروس, جدیدترین مدل کفش عروس

مدل صندل عروس

کفش بدون پاشنه عروس, کفش های پاشنه دار عروس

کفش عروس پاشنه کوتاه, کفش عروس شیک

کفش عروس

کفش عروس شیک,مدل کفش عروس

انواع مدل کفش عروس,کفش عروس

کفش های جدید عروس

جدیدترین مدل کفش عروس,کفش و صندل عروس

کفش عروس,مدل کفش عروس

مدل کفش و صندل عروس

عکس کفش عروس, کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس شیک, انواع مدل کفش عروس

جدیدترین مدل کفش عروس

کفش و صندل عروس, مدل صندل عروس

مدل کفش عروس, جدیدترین مدل کفش عروس

مدل صندل عروس

کفش بدون پاشنه عروس, کفش های پاشنه دار عروس

کفش عروس پاشنه کوتاه, کفش عروس شیک

کفش عروس

کفش عروس شیک,مدل کفش عروس

انواع مدل کفش عروس,کفش عروس

کفش های جدید عروس

جدیدترین مدل کفش عروس,کفش و صندل عروس

کفش عروس,مدل کفش عروس

مدل کفش و صندل عروس

عکس کفش عروس, کفش عروس پاشنه کوتاه

کفش عروس شیک, انواع مدل کفش عروس

جدیدترین مدل کفش عروس

کفش و صندل عروس, مدل صندل عروس

مدل کفش عروس, جدیدترین مدل کفش عروس

مدل صندل عروس

کفش بدون پاشنه عروس, کفش های پاشنه دار عروس

کفش عروس پاشنه کوتاه, کفش عروس شیک

کفش عروس

کفش عروس شیک,مدل کفش عروس

انواع مدل کفش عروس,کفش عروس

کفش های جدید عروس

جدیدترین مدل کفش عروس,کفش و صندل عروس

مدل کفش و صندل عروس

کفش عروس,مدل کفش عروس

 

The post مدل کفش و صندل های عروس جدید و شیک appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :مدل کفش و صندل های عروس جدید و شیک
http://www.jazzaab.net/%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b4%db%8c%da%a9.html


چرا آقایان باید در مصرف مکمل ها احتیاط کنند؟مکمل ها چه تاثیری بر عملکرد جنسی میگذارند؟

دوشنبه 19 تیر 1396

چرا آقایان باید در مصرف مکمل ها احتیاط کنند مکمل ها چه تاثیری بر عملکرد جنسی میگذارند

مردهایی که امیدوار به تاثیر مکمل ها در جلوگیری از بیماری, بهبود وضعیت سلامتی و عملکرد جنسی خودشان هستند باید از مصرف ۷ مکمل خودداری کنند که در ادامه به آن ها اشاره می شود


مردهای آمریکایی زیادی ـ حدود ۴۷ درصد ـ از مکمل های رژیمی استفاده می کنند و یک عالمه پول برای مکمل های رژیمی خرج می کنند. در سال ۲۰۱۱ مصرف کننده های آمریکایی ۳۰ میلیارد دلار صرف این مکمل های تغذیه ای کردند که ۴۲ درصد آن برای ویتامین ها و مواد معدنی، ۱۷ درصد آن برای مکمل های گیاهی و ۱۲درصد آن برای محصولات غذایی ورزشی بود. اما میلیاردها دلار از این پول ها صرف مکمل هایی می شوند که کارایی و بی خطری آن ها توسط سازمان غذا و دارو تایید نشده اند. شرکت های سازنده مکمل ها تا مادامی که ادعایی مبنی بر مفید بودن مکمل آن ها در پیشگیری یا درمان بیماری ها نکنند می توانند هر چیزی در مورد محصولاتشان بگویند و تصمیم یک مرد برای استفاده از مکمل ها می تواند تحت تاثیر تفکر آرزومندانه او و نه دلایل محکم باشد. مردهایی که امیدوار به تاثیر مکمل ها در جلوگیری از بیماری، بهبود وضعیت سلامتی و عملکرد جنسی خودشان هستند باید از مصرف ۷ مکمل خودداری کنند که در ادامه به آن ها اشاره می شود.


بتاکاروتن و ویتامین A: خطرناک برای سیگاری ها


بتاکاروتن یک آنتی اکسیدان است که باعث رنگ نارنجی هویج ها، سیب زمینی های شیرین و طالبی ها می شود. بدن بتاکاروتن را تبدیل به ویتامین A، یک ماده مغذی قابل حل در چربی می کند که از سلول ها در برابر آسیب دیدگی محافظت می کند و برای سلامتی چشم، سیستم ایمنی و پوست ضروری است.


بتاکاروتن یک نمونه عالی از مواد مغذی است که در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به طور کامل در نمونه های حیوانی و حتی نمونه های انسانی موردبررسی قرار گرفت. دکتر هوارد دی سسو، دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد در بوستون می گوید: «بر اساس نتایج این تحقیق ها جذب بیشتر بتاکاروتن منجر به خطر کمتر سرطان می شود.»


باوجوداین، دکتر سسو اضافه می کند: «بررسی های مصرف مکمل های بتاکاروتن و ویتامین A دلایل نسبتا قانع کننده ای ارائه داد که نشان می دهند که مزایای بالقوه بتاکاروتن واقعی نبودند.» علاوه بر این، او خاطرنشان می کند که نتایج بعضی از تحقیق ها نشان داده است که افزایش جذب بتاکاروتن باعث افزایش خطر سرطان ریه در مردها مخصوصا مردهای سیگاری شده است. مصرف بالای ویتامین A می تواند باعث مسمومیت شود، چون بدن به جای آنکه خود را از دست مقدار زیاد ویتامین A خلاص کند آن را ذخیره می کند. دکتر سسو می گوید: «با توجه به اثر منفی این مکمل ها روی مردها هنوز نمی دانم که چرا بعضی ها این مکمل ها را همچنان مصرف می کنند.»


سلنیوم: خطر بالاتر سرطان پروستات


سلنیوم یک ماده معدنی است که آمریکایی ها از طریق مصرف نان، غلات، گوشت، ماکیان و ماهی به اندازه کافی جذب بدن خود می کنند. سلنیوم یک آنتی اکسیدان دیگر است که تاثر مصرف زیاد آن در جلوگیری از بیماری های مزمنی همچون سرطان موردبررسی قرارگرفته است. باوجوداین، دکتر آلان کریستال، عضو هیئت علمی بخش علوم سلامت عمومی در مرکز تحقیقاتی سرطانFred Huthcinso- شهر سیاتل می گوید: «آزمایش سلنیومی که چند سال قبل برای جلوگیری از عود سرطان پوست انجام شد واقعا احتمال عود سرطان پوست را افزایش داد.» دکتر سسو می گوید که تحقیقات دیگر می گویند که یک خطر احتمالی ناشی از مصرف زیاد سلنیوم سرطان پروستات است. آزمایش SELECT تا به امروز بزرگ ترین تحقیق پیشگیری از سرطان پروستات است که در آن اثرات سلنیوم و ویتامین E موردبررسی قرارگرفته است. دکتر کریستال که یکی از نویسنده های این تحقیق بود می گوید که در این تحقیق هیچ مزیتی در تاثیر سلنیوم در پیشگیری از سرطان پروستات یافت نشد. حتی تحقیق های اخیر نشان می دهند که سلنیوم می تواند باعث افزایش خطر سرطان پروستات در بعضی از مردها شود. دکتر سسو توصیه می کند: «تاکنون هیچ دلیل یا نتیجه قاطعی وجود ندارد که نشان دهد مصرف سلنیوم می تواند از سرطان پروستات یا حداقل سرطان پیشگیری کند.» دکتر کریستال نیز می گوید: «وقتی که سلنیوم هیچ کمکی به مشکل شما نمی کند چرا باید آن را مصرف کرد؟»


ویتامین E: بدون تاثیر روی قلب و خطر سرطان


ویتامین E یک آنتی اکسیدان قابل حل در چربی است که در مغزها، دانه ها و روغن های گیاهی یافت می شود و به طور وسیعی به منظور پیشگیری از بیماری موردبررسی قرارگرفته است. دکتر سسو می گوید: «تحقیقات بسیار زیادی می گویند که ویتامین E نه تنها خطر سرطان را کاهش می دهد، بلکه خطر بیماری قلبی و عروقی را نیز کاهش می دهد.» باوجوداین، دکتر کریستال توضیح می دهد که ویتامین E هیچ مزیتی در افراد نشان نداد. او می گوید: «ویتامین E در یک لوله آزمایش کارایی دارد، اما وقتی که روی انسان ها آزمایش شد هیچ تاثیری نداشت.» دکتر سسو نیز با این نظر موافق است و می گوید: «اکثر آزمایش ها نشان دادند که ظاهرا مصرف مکمل های E هیچ مزیت آشکاری ندارد.» اما تحقیقات انجام گرفته در مورد تاثیر ویتامین E روی سرطان پروستات مختلف هستند. برخلاف آزمایش SELECT که در آن به افزایش خطر بیماری در مردهای مصرف کننده سلنیوم و ویتامین E اشاره شد در پروژه تحقیقاتی Physician s Health Study II هیچ تاثیری از ویتامین E روی سرطان پروستات یافت نشد. دکتر سسو، یک از نویسندگان تحقیق Physician s Health Study II است که می گوید: «با در نظر گرفتن تمام اسناد بر این اعتقاد نیستم که خطرات آشکاری برای مکمل ویتامین E و سرطان پروستات وجود دارد.» باوجوداین، دکتر سسو می گوید: «هیچ دلیلی نیز وجود ندارد که این مکمل را مصرف کنیم و عدم مصرف آن به دلیل خطرات احتمالی آن نیست، بلکه به دلیل مزیت کم آن نیز می تواند باشد.»


یوهیمب: نامناسب برای اختلال در نعوظ
شیره پوست درخت یوهیمب، یک درخت همیشه سبز در غرب آفریقا، به صورت غیر تجویزی به فروش می سرد، اما ماده فعال آن که یوهیمبین نام دارد تنها به صورت تجویزی موجود است. تولیدکننده های مکمل یوهیمب بر این ادعا هستند که شیره پوست این درخت می تواند برای اختلال در نعوظ مفید باشد، اما دکتر کیت بلوم، عصب شناس در مرکز پزشکی بایلور در شهر ایروینگ تگزاس می گوید: «تحقیقات بسیار کمی نشان می دهند که این شیره بسیار سودمند است.»


به عقیده دکتر بلوم، مکمل هایی همچون یوهیمب بر این هدف هستند که تااندازه ای همان اثر ویاگرا، سیالیس و لویترا را داشته باشند که باعث افزایش جریان خون در آلت تناسلی می شوند، اما این مکمل به مانند داروهای تجویزی کارایی ندارد و به نحو سالمی باعث افزایش جریان خون نمی شود.


یک مسئله دیگر مربوط به یوهیمب این است که یوهیمب به خوبی با بعضی از داروهای تجویزی مرسوم مخلوط نمی شود. دکتر بلوم می گوید: «این مکمل می تواند در کارایی داروهای دیگری همچون داروهای فشارخون و دیگر محرک ها و بعضی از داروهای ضدافسردگی اختلال ایجاد کند.» علاوه بر این، یوهیمب باعث عوارض جانی پرخطر و ناخوشایندی همچون افزایش فشارخون، افزایش ضربان قلب، گیجی، سرخ شدگی، حالت تهوع و سردرد می شود. دکتر بلوم تاکید می کند: «هیچ دلیل خوبی برای مصرف این مکمل وجود ندارد، بنابراین مصرف آن را توصیه نمی کنم.»


علف هرز بز شاخی: یک کمک کار برای اختلال در نعوظ که می تواند دارای آرسنیک باشد


علف هرز بز شاخی گیاهی است که اپیمدیوم ماده فعال آن است که ظاهرا در درمان مشکل نعوظ موثر است. دکتر بلوم می گوید: «ظاهرا به این دلیل این نام به این علف هرز داده شده است که یک چوپان با خوردن این علف های هرز توسط بزهای خود با افزایش رفتار جنسی آن ها مواجه شد.» تصور می شود که این مکمل باعث افزایش جریان خون در آلت مردها می شود، اما هرگز تحقیقی روی انسان ها انجام نگرفته است. دکتر بلوم هشدار می دهد: «ازآنجایی که این نوع از مکمل های افزایش قوای جنسی مورد تایید سازمان غذا و دارو نیستند، ما نمی دانیم که چه مواد دیگری در این مکمل ها هستند و نمی دانیم که در حال خوردن چه مقداری از این علف هستیم.» او اضافه می کند: «شرکت ها ملزم نیستند که اسم تمام چیزهایی را که در مکمل استفاده می کنند به شما بگویند.» از مشکلات احتمالی مصرف این مکمل ها می توان به واکنش آلرژیکی به مواد تشکیل دهنده ناشناخته و آلوده شدن به مواد خطرناکی همچون سرب و آرسنیک اشاره کرد. دکتر بلوم می گوید: «در صورت داشتن مشکل اختلال در نعوظ مهم ترین چیزی که می توانم به شما بگویم این است که به پزشک خود مراجعه کنید تا وجود یا عدم وجود مشکلات سلامتی همچون بیماری قلبی و دیابت را در شما تشخیص دهد.»


DHEA (دی هیدرو اپی آندرسترون): کاهش کلسترول خوب


DHEA یک هورمون استروئیدی است که بدن می سازد و تبدیل به هورمون های جنسی می کند. از حدود سن ۳۰سالگی سطوح این هورمون شروع به کاستن می کنند. بعضی از مردها از مکمل های DHEA ای مصرف می کنند که حاوی یک فرم ترکیبی از دانه سویا هستند. از مزیت های شایع شده این مکمل می توان به اثرات تقویت کننده میل جنسی و تستوسترون اشاره کرد. دکتر بلوم می گوید: «DHEA می تواند مزیت گشادکنندگی عروق را داشته باشد، یعنی می تواند جریان خون را افزایش دهد، اما مهم ترین دلیل مصرف آن در میان افراد افزایش احتمالی آندورژن یا ترکیب های تستوسترون گونه و استروژن است. بنابراین، تصور می شود که این مکمل می تواند باعث افزایش میل جنسی مردها و زن ها می شود اما داده های زیادی در این زمینه وجود ندارد.» دکتر بلوم هشدار می دهد که در مورد کنترل کیفیت مکمل های استروئیدی همچون DHEA و میزان ماده فعال اضافه شده به آن مسائلی مطرح است. مکمل های DHEA می توانند خطرات دیگری را نیز به بارآورند. دکتر بلوم می گوید: «از اثرات جانبی مصرف این مکمل ها می توان به تپش قلب و بدتر شدن سطح کلسترول، یعنی کاهش سطح کلسترول خوب اشاره کرد.» علاوه بر این، او هشدار می دهد که مصرف این مکمل ها می تواند تولید طبیعی DHEA بدن را سرکوب کند. دکتر بلوم می گوید: «مردها نباید بدون نظارت پزشک خود این مکمل ها را مصرف کنند.»


خارخاسک و تونگات علی: عدم افزایش تستوسترون


خارخاسک و توگات علی از گیاهان گل داری هستند که از مواد تشکیل دهنده مرسم در مکمل های تقویت کننده تستتوستریون استفاده می شوند. اطلاعات زیادی در مورد اثرات این گیاه ها روی سطوح تستوسترون وجود ندارد. دکتر بلوم می گوید: «اگرچه در تحقیقات انجام گرفته روی حیوان ها خارخاسک باعث افزایش میل جنسی شده است، اما در تنها تحقیق انسانی انجام گرفته در این زمینه بیان شده است که خارخاسک باعث افزایش سطوح تستوسترون نشده است.» او می گوید: «من به بیمارانم می گویم که اگر این مکمل ها واقعا اثر داشتند ما آن ها را به طور همیشگی استفاده می کردیم.»


منبع: everydayhealth


سلامت نیوزلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب چرا آقایان باید در مصرف مکمل ها احتیاط کنند؟مکمل ها چه تاثیری بر عملکرد جنسی میگذارند؟ در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :چرا آقایان باید در مصرف مکمل ها احتیاط کنند؟مکمل ها چه تاثیری بر عملکرد جنسی میگذارند؟
http://mofidestan.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b7-%da%a9/


مواد غذایی مفید برای سلامت پوست ، مو و ناخن را بشناسید

یکشنبه 11 تیر 1396مفیدستان:

مواد غذایی مفید برای سلامت پوست ، مو و ناخن را بشناسید

خبرگزاری آریا-برای کمک به حفظ سلامت عمومی، تقویت مو و پوست و کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن از مصرف منابع غذایی حاوی زینک و ویتامین‌های گروه B غافل نشوید.
به گزارش خبرگزاری آریا،همایون مژدهی آذر متخصص پوست و مو با اشاره به این که روی به عنوان یکی از مهمترین مواد معدنی در سلامت پوست، فرم گرفتن و استحکام ناخن‌ها و تقویت ساختار مو نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند؛ اظهار کرد: کمبود روی در اثر دریافت ناکافی، اختلال در جذب، افزایش دفع و یا افزایش نیاز به روی و عدم تکافوی دریافت به وجود می‌آید.
وی افزود: بدخوابی یا بی خوابی، ترس از نور، اختلالات عصبی، اختلال در رشد، نازک شدن موی سر، کم پشتی و ریزش مو، بهبود و ترمیم کند زخم‌ها از علائم کمبود روی به شمار می‌روند.
وی جگر، گوشت قرمز، مرغ، غذاهای دریایی، فرآورده‌های لبنی، تخم مرغ، انواع مغز‌ها (فندق، گردو، بادام و…) سبزیجات، میوه‌ها، غلات و حبوبات را از جمله منابع غذایی حاوی زینک عنوان کرد که مصرف آن‌ها برای افراد مفید است.
این متخصص پوست و مو ویتامین‌های گروه B را یکی از مهمترین ویتامین‌های مؤثر در سلامت پوست، مو و ناخن دانست و گفت: ویتامین‌های گروه B در سلامت سیستم عصبی و روانی، جلوگیری از اختلالات حواس و افسردگی تأثیر به سزایی دارند.
مژدهی آذر ادامه داد: کمبود این ویتامین‌ها در انسان باعث بروز مشکلاتی از قبیل نارسایی قلبی، ضعف عضلانی، عقب ماندگی رشد، پوسته و ترک در لبها، اضطراب، بی‌خوابی، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی، اختلالات عصبی و روانی، طاسی، نرمی ناخن و ریزش مو می‌شود.
عضو انجمن متخصصین پوست ایران مصرف روی و ویتامین‌های گروه B را عامل مهمی در تقویت و جلوگیری از ریزش مو، فرم گرفتن و سفتی ناخن‌ها، سلامت پوست، افزایش قد در سنین رشد، کمک به ترمیم زخم‌ها، تقویت سیستم ایمنی بدن و موثر در سلامت دستگاه تولید مثل دانست.
سلامت نیوز: مواد غذایی مفید برای سلامت پوست ، مو و ناخن را بشناسیدلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب مواد غذایی مفید برای سلامت پوست ، مو و ناخن را بشناسید در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :مواد غذایی مفید برای سلامت پوست ، مو و ناخن را بشناسید
http://mofidestan.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%85%d9%81%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%8c-%d9%85%d9%88-%d9%88-%d9%86/


اندوه ناتمام خشونت های کلامی تحقیر و مسخره کردن کودک چه آسیب های روانی ای در پی دارد؟

سه شنبه 30 خرداد 1396

[ad_1]

مفیدستان:

اندوه ناتمام خشونت های کلامی تحقیر و مسخره کردن کودک چه آسیب های روانی ای در پی دارد

آیا تا به حال کودکتان را مورد تحقیر و تمسخر قرار داده اید آیا می دانید آسیب های روانی آزارهای عاطفی و کلامی همواره با فرزندتان باقی خواهند ماند مشکل والدینی که کودکانشان را با غرولند زیاد, تحقیر کلامی, فحاشی و کوچک کردن نام و هویت او مورد آزار قرار می دهند این است که آنها اصلا متوجه عوارض و عواقب آنچه می گویند نیستند

رابطه امن والد ـ فرزندی یک عشق بی قید و شرط برای مراقبت و نگهداری است. در رابطه عاطفی سالم با کودک، شما پیوندی عمیق و مثبت با کودک ایجاد می کنید. والدینی که واقعا فرزندشان را دوست دارند اشتباه کودک را با ارائه یک الگوی رفتاری درست اصلاح می کنند. آنها کودک را بخاطر اشتباه، تحقیر نمی کنند و او را نادیده نمی گیرند. پیام آنها به فرزندشان این است: «رفتارت را نمی پسندم اما همچنان دوستت دارم».‏

آیا تا به حال کودکتان را مورد تحقیر و تمسخر قرار داده اید؟ آیا می دانید آسیب های روانی آزارهای عاطفی و کلامی همواره با فرزندتان باقی خواهند ماند؟

مشکل والدینی که کودکانشان را با غرولند زیاد، تحقیر کلامی، فحاشی و کوچک کردن نام و هویت او مورد آزار قرار می دهند این است که آنها اصلا متوجه عوارض و عواقب آنچه می گویند نیستند.‏

آزارهای کلامی بیش از هر چیز هویت و اعتماد به نفس کودک را ویران می کند. پس از یک دوره طولانی قرار گرفتن در معرض خشونت های کلامی کودک توانایی برقراری ارتباط سالم با دیگران را از دست می دهد.

او دچار بی اعتمادی می شود و در توسعه مهارت های اجتماعی و تحصیلی ضعیف می شود. آزارهای کلامی و عاطفی به اندازه خشونت های فیزیکی و بی توجهی به تغذیه سالم کودک را در معرض خطر قرار می دهد.‏

چگونه کودک در معرض آزارهای کلامی قرار می گیرد؟

شما ممکن است کودک را با چنین رفتارهایی مورد آزار و خشونت کلامی قرار بدهید‎:‎

ـ کودک را تحقیر کنید و اسامی و عناوین تحقیرکننده ای را به او نسبت بدهید؛ مثلاً کودک را احمق، بی عرضه، زشت، لاغرمردنی یا چاق بنامید.‏

ـ پشت سر کودک بدگویی کنید؛ مثلا به والد دیگرش از رفتارهای او با لحن و کلام آزاردهنده انتقاد کنید؛ در حالی که او صدای شما را می شنود.‏

ـ وجود و هویت او را با نفرین یا آرزوهای بد زیر سوال ببرید. مثلاً بگویید «کاش اصلا تو را به دنیا نمی آوردم» یا «باید بچه دیگران می شدی»؛ چنین گفته هایی در کودک این احساس را ایجاد می کند که کسی او را نمی خواهد.‏

ـ تهدید به کتک زدن یکی از بدترین روش های خشونت و آزار کلامی است. گفتن جمله های تهدیدآمیزی مثل «الان حسابت را می رسم» یا «صبر کن پدرت بیاید» و قرار دادن کودک در موقعیت ناامنی و ترس خشونت آمیز است.‏

ـ ایجاد احساس گناه و متهم کردن کودک با گفتن جمله هایی مثل «اگر تو را نداشتم زندگی ام بهتر بود» و یا «وجود تو دردسر است» یا «اگر بهتر رفتار می کردی خواهرت را هم دچار مشکل نمی کردی» همگی تهدیدآمیز و نشانه آزارهای کلامی هستند.‏

ـ متلک انداختن به کودک با گفتن جمله ای مثل «چقدر باعرضه ای» در موقعیتی که کودک نتوانسته کاری را به درستی انجام بدهد یا کودک را باهوش خطاب کردن وقتی او نمره های خوبی نگرفته خشونت کلامی به حساب می آید. کودک به راحتی معنای ضمنی حرف شما را می فهمد.‏

ـ والدینی که به یکدیگر به راحتی توهین، تحقیر و فحاشی می کنند در واقع کودک را نیز مورد خشونت کلامی خود قرار می دهند. در یک مطالعه در دانشگاه مریلند مشخص شده است کودکانی که شاهد خشونت های کلامی والدین خود نسبت به یکدیگر هستند بیشتر دچار افسردگی، اضطراب و مشکلات شخصیتی می شوند.‏

کودکی که در معرض خشونت کلامی است را شناسایی کنید

آزارهای کلامی به سرعت اثر خود را در رفتار کودک نمایان می کنند. کودکی که در معرض این نوع خشونت است معمولا تصویر اشتباهی از خودش دارد.

او همه آنچه از والدینش می شنود را تکرار می کند. مثلاً خودش را احمق، بی عرضه خطاب می کند و یا می گوید «کسی دوستم ندارد». کودکی که دچار افسردگی، پریشان حالی و ناامیدی است نیز در واقع تصویر اشتباهی ازخودش دارد.‏

همچنین او خود را در معرض آسیب های فیزیکی خود خواسته قرار می دهد. او ممکن است به خودش صدمه بزند و یا رفتارهای پرخطری نشان بدهد تا بار تحقیر و فشار عصبی را کم کند.‏

کودکانی که در معرض خشونت های کلامی قرار می گیرند معمولاً رفتارهایی ضد اجتماع دارند. این کودکان بیشتر پرخاشگری می کنند، دیگران را آزار می دهند و بدرفتاری های بیشتری نسبت به کودکان در سن و سال خود دارند.

علاوه براین آنها در رشد و توسعه مهارت ها تاخیر دارند. این کودکان در مهارت های فردی، تحصیلی، اجتماعی و رفتاری بسیار ضعیف عمل می کنند و همگام با گروه سنی خود پیش نمی روند. آنها معمولاً خشم ناشی از تحقیر را با رفتارهای عصبی، شب ادراری، کابوس های شبانه و مقابله به مثل نشان‎ ‎می دهند.‏

تاثیر ماندگار خشونت کلامی

فراموش نکنید که خشونت های کلامی شما هرگز فراموش نمی شوند. صدای شما برای همیشه باقی می ماند. یک لحظه چیزی را می گویید و به نظرتان می آید که تمام شده است اما واقعاَ اینطور نیست. آنچه که می گویید می تواند تبدیل به اندوهی ناتمام شود. کودک شما با کلام های تحقیر آمیز دچار کمبود اعتماد به نفس، ترس و اضطراب، افسردگی، احساس بی کفایتی و ناامیدی می شود.‏

پیش می آید که والدی از فرزندش عصبانی بشود و حرفی بزند که نباید. اما اگر شما نسبت به چیزی که به فرزندتان در موقع خشم گفته اید احساس پشیمانی نمی کنید، آن را عادی می دانید و فحاشی کردن و کوچک شمردن او برایتان آسان است باید متوجه رفتارتان و آسیب های روانی کاری که می کنید باشید.

اگر نمی توانید خشم تان را کنترل کنید. بهتر است با رفتار درمانی و استفاده از روش های کنترل خشم خود را اصلاح کنید.‏

بهتر است بفهمید که چه چیزی باعث می شود فرزند کوچک خود را در معرض این نوع آزار قرار بدهید. آیا فکر می کنید آزار کلامی یک شیوه موثر تربیتی است؟ آیا این یک راه برای تخلیه فشارهای عصبی خودتان است؟ آیا دچار استرس هستید؟ آیا نمی توانید احساسات قوی و شدید خود را کنترل کنید؟ آیا خودتان در معرض خشونت کلامی قرارگرفته اید؟

دلیل مشکلات خود را بفهمید و به فکر راه حلی برای آن باشید. به احتمال زیاد شما نیاز به یک رفتار درمان یا روان شناس و روانپزشک خواهید داشت.

این بسیار ارزشمند است که این مشکل را در خودتان بپذیرید و بخاطر خود و فرزندتان قدمی برای اصلاح آن بردارید. زندگی آینده فرزندتان چیزی است که شما می سازید. او را دچار اندوه ناتمام نکنید.‏

ضمیمه خانواده روزنامه اطلاعات

[ad_2]

لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب اندوه ناتمام خشونت های کلامی / تحقیر و مسخره کردن کودک چه آسیب های روانی ای در پی دارد؟ در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :اندوه ناتمام خشونت های کلامی / تحقیر و مسخره کردن کودک چه آسیب های روانی ای در پی دارد؟
http://mofidestan.ir/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85/


تعداد کل صفحات: (4) 1   2   3   4   

فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها